29 listopad 2007

ARG Projektowanie Inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel, spółka jawna, z siedzibą w Krakowie istnieje od 25 listopada 1992 roku. Właścicielem firmy jest mgr inż. Andrzej Garpiel uprawniony do projektowania i prowadzenia robót w zakresie budownictwa drogowego oraz do sporządzania planów zagospodarowania. Firma zatrudnia projektantów i asystentów projektantów w zakresie budownictwa drogowego oraz współpracuje z projektantami branżowymi. Wykonujemy projekty na terenie miasta Krakowa oraz Polski Południowej.

Na przestrzeni długoletniej działalności projektowej wykonano koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze. Firma nasza wykonuje projekty od opracowania koncepcji, poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektu, do uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie projektowania. Projekty drogowe wykonywane są wraz z przebudową lub budową infrastruktury technicznej.

Firma oferuje wykonanie projektów inwestycyjnych, aż do uzyskania pozwolenia na budowę, w zakresie projektowania:

  • dróg, ulic, węzłów komunikacyjnych, parkingów jedno i wielopoziomowych;

  • organizacji ruchu, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;

  • makroniwelacji i ukształtowania terenu;

  • boisk sportowych;

  • zabezpieczenia osuwisk;

  • kompleksowych projektów dla stacji paliw płynnych i gazowych;

  • dróg osiedlowych wraz z ukształtowaniem terenu;

  • układów komunikacyjnych obsługujących centra handlowe i osiedla mieszkaniowe